Praktisch

“De geruststellende zekerheid dat er in die eerste hectische uren niets wordt vergeten”

Ondanks het verdriet, het gevoel van machteloosheid en al die andere emoties, zijn er een aantal zaken die in gang gezet moeten worden. Ook al bent u in gedachten met heel andere dingen bezig.

Als nabestaande moet u direct al in de eerste uren na het overlijden een aantal beslissingen nemen. Met name wat betreft het plannen en vormgeven van de uitvaart. Dat roept vragen op waar u tot die tijd wellicht nog niet over had nagedacht of waarvan u de strekking niet goed kunt inschatten.

Wij helpen u daarbij. Zowel praktisch, adviserend en ondersteunend. We weten als geen ander wat er kort na het overlijden van u wordt gevraagd. Het biedt u de geruststellende zekerheid dat er zeker in die eerste hectische uren na het overlijden niets over het hoofd wordt gezien en dat u recht doet aan de wensen van de overledene en die van de directe omgeving.

 

Vast Contactpersoon
 

De dagen na het overlijden van een dierbare zijn verwarrend en emotioneel. Terwijl u worstelt met emoties, moet u knopen doorhakken en beslissingen nemen. En dat allemaal ook nog onder behoorlijke tijdsdruk terwijl er niets fout mag gaan of over het hoofd gezien mag worden. Daarom is er de uitvaartverzorger die uw wensen en die van de overledene in praktijk brengt. Hij of zij is in deze verwarrende periode uw vaste contactpersoon die van de hoed en de rand weet.

Kort na het overlijden gaat u met uw vaste uitvaartverzorger om de tafel. Deze zal u begripvol maar ook daadkrachtig begeleiden. In dat eerste gesprek inventariseert uw uitvaartverzorger alle wensen en worden direct de meest urgente zaken vastgelegd. Bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van de uitvaart. De uitvaartverzorger met wie u deze zaken afstemt blijft uw vaste contactpersoon tot ver na de feitelijke uitvaart.
Uw uitvaartverzorger coördineert bijvoorbeeld alle afspraken met externe partijen (zoals de begraafplaats of het crematorium) maar zorgt ook voor overzicht in alle overige afspraken die gemaakt moeten worden: eventuele sprekers, drukwerk, wie draagt de kist, pastorale hulp et cetera.

 

Rots in de branding
 

Iedereen reageert op zijn eigen manier op het verlies van een dierbare. En bijna niemand is in die dagen volledig zichzelf. Onze uitvaartverzorgers weten dat als geen ander. Ze geven u de ruimte waar u die nodig heeft en houden zowel de grote lijnen als de details scherp in het oog. U kunt bij wijze van spreken 24 uur per dag op hem of haar terugvallen. Zowel met praktische zaken (ze zijn tenslotte van alles op de hoogte) als met meer emotionele kwesties. Ze zijn de rots in de branding in de dagen dat u dat zelf wellicht even niet kunt of wilt zijn.