Diensten


Wij ondersteunen u bij de invulling van de uitvaart zoals u het wenst. Sober of uitbundig, sereen of luid, traditioneel of extravert – wij zorgen ervoor dat onze diensten daar naadloos op aansluiten. Een overlijden komt bijna altijd onverwachts. In een korte tijd moet er tegelijkertijd veel geregeld worden. Een uitvaart kun je immers niet overdoen.

Voor een uitvaart kunnen we al veel doen, door alles goed voor te bereiden voor u en uw nabestaanden. Tijdens de plechtigheid kunnen we zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen, zodat alle aanwezigen zich vooral kunnen focussen op het afscheid nemen. Ook na de uitvaart zijn wij er voor uw nabestaanden, voor bijvoorbeeld de dankbetuigingen en om te vragen hoe het gaat. Vanzelfsprekend zijn de wensen van de overledene en diens nabestaanden leidend.

De wijze van afscheid nemen na het overlijden van een dierbare draagt in belangrijke mate bij aan het verwerken van een verlies. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan het actief betrokken zijn bij de voorbereidingen en rituelen rond het afscheid. De ruimte hiervoor kan samen met u en uw naasten bepaald worden.