Nazorg

Nazorg
 

Wij van Uitvaartverzorging Smorenburg vinden dat onze zorg verder reikt dan de uitvaart. Wij bieden daarom zonder extra kosten voor u nazorg aan in de vorm van een telefoongesprek en desgewenst een bezoek. Een mooie toegevoegde waarde waarvan wij weten dat veel mensen deze op prijs stellen.
 

Testament
 

Als dat niet al bekend is, kunt u via het Centraal Testamentregister opvragen of er een testament is. Ook kunt u naar een willekeurige notaris stappen, voor een depot gegeven codicil naar de Inspectie der Registratie en Successie. Om de erfenis af te kunnen wikkelen en de rekeningen te deblokkeren, heeft u een Verklaring van Erfrecht nodig. Deze krijgt u van de notaris. Hij gaat na wie er bij testament of wet erfgenaam zijn. De notaris heeft een bewijs van overlijden nodig, het eventuele trouwboekje of samenlevingscontract, een lijst met namen en adressen van de erfgenamen en uw legitimatie.
 

Verzekeringen
 

Bij levens- of overlijdensrisicoverzekeringen moet u er rekening mee houden wie de premie heeft betaald. Is de verzekering afgesloten op het leven van de overledene (heeft hij/zij de premie altijd zelf betaald?), dan is de uitkering met successierecht belast. Heeft de begunstigde (degene die op het leven van de overledene de verzekering had afgesloten) de premie betaald, dan is dat niet het geval. Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen.
 

Belastingopgave
 

We adviseren u alle rekeningen van de uitvaart te bewaren. Deze kunt u nodig hebben voor de aangifte inkomstenbelasting van de overledene, voor de successieaangifte en/of voor de eventuele boedelscheiding. Er kan een aangiftebiljet inkomstenbelasting uitgereikt worden op naam van de overledene, deze aangifte heeft betrekking op het tijdvak 1 januari tot en met de datum van overlijden.

Als de overledene gehuwd was of koos voor fiscaal partnerschap, kan er uitstel worden gevraagd van deze aangifte. Zo kan de aangifte van de partners na afloop van het kalenderjaar tegelijk ingediend worden. De kosten van de uitvaart kunnen opgevoerd worden onder de buitengewone uitgaven. Er geldt wel een drempelbedrag bij de berekening van het eventueel aftrekbare bedrag.
 

Pensioen, loon en salaris
 

Als nabestaande moet u de eventuele pensioenverzekeraar(s) en/of werkgever(s) op de hoogte stellen van het overlijden. Dit is nodig in verband met de eventuele (vervolg-/sociale) uitkeringen zoals het nabestaandenpensioen. Overigens betalen veel werkgevers nog twee maanden salaris door na de maand van overlijden.
 

Uitkeringen
 

Had de overledene een uitkering, dan moet u de uitkeringsinstantie op de hoogte stellen. De nabestaanden (echtgenoot/-genote minderjarige kinderen of iemand anders met wie de overledene samenwoonde) ontvangen van de uitkeringsinstantie in bepaalde gevallen nog een zogeheten onbelaste slotuitkering.
 

Gids voor nabestaanden
 

Een overlijden brengt veel met zich mee. Aan de ene kant is er het verdriet om het verlies, maar u moet ook veel regelen en zakelijke beslissingen nemen.
Daarom bieden wij u de twee boekjes aan Gids voor nabestaanden bestaande uit: Emotionele zorg Verlies en veerkracht en Zakelijke zorg Wat te regelen na een overlijden.
Niet alle informatie is op u van toepassing. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.