Laatste nieuws Corona

Uitvaarten en corona

18 december: De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Bezoekers op een uitvaart moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Er zijn maximaal 100 personen toegestaan. Volg ook tijdens een uitvaart de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid en condoleance

Volg de basisregels tijdens uitvaarten:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al gevaccineerd bent en als u een booster prik heeft gehad.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Volg deze basisregels ook als u al gevaccineerd bent.

Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt. U draagt wel een mondkapje.

Wanneer de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is, dan gelden de coronaregels voor de horeca.

Noodopvang voor kinderen van uitvaartondernemers of werknemers in uitvaartsector

Mensen met een cruciale functie bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg. Zij hebben daarom een cruciaal beroep. Zij kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen. Wie in aanmerking komt voor de noodopvang, is een kwestie van maatwerk.

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.

Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.