Actueel

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening

Het nieuwe coronavirus is een virus dat door besmette druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen en (direct) contact overgebracht wordt van mens op mens. Griepvirussen worden op dezelfde wijze verspreid. De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is daarom hetzelfde als de zorg voor een patiënt overleden aan griep (influenza). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.


Welke besmettingsrisico’s zijn er bij het verzorgen van een overledene?

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken. 

Wanneer moet handhygiëne worden toegepast?

Het is belangrijk om handhygiëne uit te voeren na elk contact met de overledene, na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene. Zie voor het goed uitvoeren van handhygiëne.
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er nodig bij het verzorgen van de overledene?
Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen. Het dragen van een veiligheidsbril en mondneusmasker is niet nodig. Trek eerst het schort aan en dan de handschoenen, over de manchetten van de mouwen. Bij het uitrekken is de volgorde andersom: eerst de handschoenen uitdoen, daarna handhygiëne toepassen, dan het schort uittrekken en vervolgens weer handhygiëne toepassen. …  

Hoe moet een overledene vervoerd worden?

De overledene kan op de normale manier opgehaald en vervoerd worden, dit zal meestal vanuit het ziekenhuis of een zorginstelling zijn. Bij direct contact met de overledene dient een schort met lange mouwen en handschoenen te worden dragen, gevolgd door handhygiëne. Volg de lokale aanwijzingen van het ziekenhuis of de zorginstelling op. Mag thanatopraxie/balsemen op een met het Coronavirus besmette overledene plaatsvinden?
Ja, dat mag, indien hierbij de hygiënemaatregelen genomen worden, die gelden voor de uitvaartbranche.

Zijn er beperkingen aan het opbaren van de overledene?

Nee, de overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.
Kan opbaring van de overledene op bed plaatsvinden met koeling door middel van een bedkoelsysteem?
Deze vorm van opbaring ziet men veelvuldig in thuissituatie en in zorginstellingen voor langdurige zorg zoals verpleeghuizen. Er is geen bezwaar tegen.

Zijn er beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene?

Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene. Net als anders, wordt goede handhygiëne daarna geadviseerd.  
Zijn er beperkingen aan het contact met de nabestaanden?
Momenteel is het advies van kracht om geen handen te schudden. Er zijn verder geen beperkingen aan het contact met de nabestaanden, tenzij zij ook ziek zijn door het nieuwe coronavirus. Dan kunnen zij in principe niet bij de uitvaart zijn. Gelukkig zijn er moderne communicatiemiddelen die het mogelijk maken om de uitvaart of afscheidsdienst (digitaal) mee te maken. 

Als een uitvaartondernemer bij nabestaanden langskomt voor het “regelgesprek / aannamegesprek”, wat is dan het advies met betrekking tot het contact met de nabestaanden?

Als voor de nabestaanden thuisisolatie of quarantaine geldt, dan is een fysiek bezoek onwenselijk. Voer het regelgesprek dan via de telefoon of andere moderne communicatiemogelijkheden (skype ed).Uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances zijn gelegenheden waar grote groepen personen bij elkaar aanwezig kunnen komen. Gelden in deze tijden daarvoor speciale adviezen?
Momenteel is het advies van kracht om alle evenementen met meer dan 100 personen niet door te laten gaan. Dit geldt in principe ook voor deze diensten en condoleances. Ook de huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn.